10% korting op alle fauteuils* | Bekijk actie

10% korting op alle fauteuils* | Bekijk actieORDERSTATUS

Volg je bestelling via de orderstatus. Ook kun je hierin je bezorgafspraak plannen en de restbetaling regelen via iDeal.
 INFORMATIEGIDS

Heb je onlangs een Montèl gekocht? Lees dan deze handige gids door. Hierin vind je alle details over je aankoop, van de bezorging tot de garantie.

Veelgestelde vragen

BESTELLING

Hoe kan ik mijn bestelling volgen?

Heb je in één van onze winkels iets gekocht? De verkoper legt je uit hoe je met je pincode op je orderbon je order kunt volgen via de orderstatus. Hier kun je een leverafspraak inplannen, volgen in welk tijdsvak je bestelling wordt bezorgt, en waar je artikel zich op dit moment bevind. 

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Wanneer je jouw bestelling onverhoopt wilt annuleren, kan dit door contact op te nemen met onze klantenservice op telefoonnummer 0416-673 693 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00) of via klantenservice@montel.nl. Vermeld hierbij altijd het ordernummer.

Kan ik ook betalen wanneer mijn bestelling wordt geleverd?

Naast betalen in de winkel is het ook mogelijk om het aankoopbedrag bij levering te voldoen. Dit is alleen mogelijk middels PIN. Let op het maximale bedrag dat je per dag kunt pinnen. Jouw limiet kan je opvragen bij jouw eigen bank. Bij vrijwel alle banken kun je het limiet tijdelijk verhogen indien dit nodig is.

GARANTIE & REPARATIE

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Heb je een klacht? Meld deze dan direct aan ons. Dit kan per mail via klantenservice@montel.nl of telefonisch via 0416-673 693. Gaat de klacht over jouw bestelling? Vermeld dan altijd het ordernummer.

Mijn artikel is beschadigd, wat moet ik doen?

Bij aflevering kijkt de bezorger samen met jou of de geleverde producten naar wens zijn. Indien dit niet het geval is zal de bezorger foto’s nemen en ter plekke contact opnemen met onze service afdeling voor een gepaste oplossing. 

De reparatiekosten vallen buiten de garantie als je zelf het artikel beschadigd hebt. 
 

Waar kan ik mijn reparatieaanvraag indienen?

Wil je dat wij een servicemonteur langs sturen om jouw artikel voor reparatie te beoordelen? Dit kan per e-mail via klantenservice@montel.nl of per telefoon via 0416-673 693.

Wij kunnen geen vaste indicatie van de reparatieperiode aangeven. Dit hangt af van de omvang van de reparatie. 
Uiteraard stellen wij leenbanken beschikbaar in het geval je zonder bank komt te zitten in verband met reparaties. 
Onze klantenservice zal bij de reparatieaanvraag hier vanzelfsprekend afspraken met je over maken.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

• Montèl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Montèl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

• Een door Montèl (zoals gegeven in Artikel 9.5), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft. 

• Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, Montèl daarvan in kennis te stellen. 

• Indien Montèl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

• Montèl verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 Klant die natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Montèl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: 

• tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Ondernemer; 

Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Ondernemer kwijt zou zijn geweest als Klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd. 

• in het 3e en 4e jaar na factuurdatum: de kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Ondernemer. Klant betaalt 2/3 voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur. 

• in het 5e, 6e en 7e  jaar na factuurdatum: kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen voor 1/5 gedeelte voor rekening van Ondernemer. Klant betaalt 4/5 voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur. 

- De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 

• Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Ondernemer, geldt deze garantie ook voor de Klant. 

• Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. 

• Klant is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 

• Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ONDERHOUDSADVIEZEN

Hoe kan ik het beste mijn stoffen zitmeubel onderhouden?

Montèl geeft graag tips en adviezen over de onderhoud van je stoffen meubelen. Lees hier onze onderhoudstips voor stof

Hoe kan ik het beste mijn lederen zitmeubel onderhouden?

Montèl geeft graag tips en adviezen over de onderhoud van je lederen meubelen. Lees hier onze onderhoudstips voor leer. 

Ik heb een vlek op mijn meubel, wat nu?

Gemorst op de stoffen bekleding van je nieuwe hoekbank? Of zit er nu al een tijdje een hardnekkige vlek in je oude vertrouwde bank? Lees hier onze tips.

Er is plooivorming te zien op mijn bank, wat nu?

Of je er nu op zit, ligt of hangt... als je je bank gebruikt, zakt de bank in naar een optimaal zitcomfort en ontstaat er plooivorming. Bij een nieuwe bank is de vulling nog ongebruikt en stug en dus nog niet gevormd naar jouw eigen zitcomfort. Daardoor ziet de bekleding er nog helemaal strak uit. Je zou het kunnen vergelijken met een nieuw paar schoenen. Die moet je ook eerst inlopen. 

Afhankelijk van het type vulling, zoals losse vlokkenvulling of vaste vulling met binnenvering, en de intensiteit van het gebruik van jouw Montèl zakt de bank in. Plooivorming is hierdoor onvermijdelijk. De bekleding vormt zich namelijk om de vulling van de bank heen.

Daarnaast bepaalt de natuurlijke rek in de gekozen stof of leersoort in welke mate plooivorming ontstaat. Plooivorming is heel erg functioneel. Naden komen minder onder druk te staan waardoor jouw Montèl langer mee gaat. 

We begrijpen het dat je jouw eigen Montèl graag zoveel mogelijk als nieuw wilt houden. Daarom delen we in de video op deze pagina een aantal tips.

Ik heb last van pilling (pluisjes). Wat kan ik hiertegen doen?

Of je er nu op zit, ligt of hangt... als je jouw stoffen bank gebruikt, kan er pilling ontstaan. Pilling is te herkennen aan de kleine bolletjes op de bekledingstof.

In het begin van het gebruik van de bank ontstaat pilling door achtergebleven stofvezels tijdens het weefproces. Deze komen vrij zodra je jouw nieuwe bank gebruikt. Door de wrijving van deze losse vezels kunnen er stofbolletjes ontstaan. Niet schrikken! Deze stofvezels lagen dus al los op jouw bank.

Ook wanneer je jouw Montèl al wat langer hebt kunnen er stofbolletjes ontstaan. Deze komen vooral af van externe factoren. Zoals vezels van plaids, kleding, sokken, vloerkleden of honden en kattenharen. Het gaat dus om losse vezels die zich op jouw bank vormen tot stofbolletjes. In de meeste gevallen ontstaat pilling niet door slijtage van de bank maar door oorzaken van buitenaf.

We begrijpen het dat je jouw eigen Montèl graag zoveel mogelijk als nieuw wilt houden. Daarom delen we in de video op deze pagina een aantal tips.

Wat moet ik doen tegen verkleuring van mijn meubel?

Belangrijk om te weten is dat stoffen bekleding onder invloed van daglicht en zoninval na verloop van tijd altijd in meer of mindere mate zal verkleuren. Dit verschilt per stof of lederkwaliteit. 

Ook kan het zijn dat er sprake is van shading of poolomval. Er ontstaan als het ware schijnvlekken. Inderdaad, een soort grillige vlekken die er uitzien alsof er water op de stof is gemorst. Op bepaalde plekken liggen de polen niet in dezelfde richting. Afhankelijk van waar men naar het oppervlak van de stof kijkt, met de vleug mee of in de vleug, lijkt de stof verkleurd. Shading heeft echter niets met verkleuring te maken. Het is een optisch effect dat verandert met de plaats van de waarnemer ten opzichte van de stof. Dit wordt internationaal door de meubelbranche niet als fabricagefout gezien.