montèl klantenservice

Heb je een vraag of opmerking? We helpen jou graag. 

Klantenservice van ma-vr telefonisch bereikbaar van 9:00 -12:00 uur en 13:00-16:00 uur.
Vanwege COVID-19 is de bezetting op onze klantenservice tijdelijk beperkt. Uiteraard kun je via de contactpagina van onze website altijd vragen en/of opmerkingen doorgeven. We hopen op je begrip en zullen er alles aan doen je zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. 

Je kunt ons bereiken via onderstaande gegevens:

0416 - 673 693

Of stel je vraag via:

Veelgestelde vragen

BESTELLING

Hoe kan ik mijn bestelling volgen?

Heb je in één van onze winkels iets gekocht? De verkoper legt je uit hoe je met je pincode op je orderbon je order kunt volgen via de orderstatus. Hier kun je een leverafspraak inplannen, volgen in welk tijdsvak je bestelling wordt bezorgt, en waar je artikel zich op dit moment bevind. 

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Wanneer je jouw bestelling onverhoopt wilt annuleren, kan dit door contact op te nemen met onze klantenservice op telefoonnummer 0416-673 693 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 18.00 uur) of via klantenservice@montel.nl. Vermeld hierbij altijd het ordernummer.

Kan ik ook betalen wanneer mijn bestelling wordt geleverd?

Naast betalen in de winkel is het ook mogelijk om het aankoopbedrag bij levering te voldoen. Dit is alleen mogelijk middels PIN. Let op het maximale bedrag dat je per dag kunt pinnen. Jouw limiet kan je opvragen bij jouw eigen bank. Bij vrijwel alle banken kun je het limiet tijdelijk verhogen indien dit nodig is.

GARANTIE & REPARATIE

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Heb je een klacht? Meld deze dan direct aan ons. Dit kan via de chat, per mail via klantenservice@montel.nl of telefonisch via 0416-673 693. Gaat de klacht over jouw bestelling? Vermeld dan altijd het ordernummer.

Mijn artikel is beschadigd, wat moet ik doen?

Bij aflevering kijkt de bezorger samen met jou of de geleverde producten naar wens zijn. Indien dit niet het geval is zal de bezorger foto’s nemen en ter plekke contact opnemen met onze service afdeling voor een gepaste oplossing. 

De reparatiekosten vallen buiten de garantie als je zelf het artikel beschadigd hebt. 
 

Waar kan ik mijn reparatieaanvraag indienen?

Wil je dat wij een servicemonteur langs sturen om jouw artikel voor reparatie te beoordelen? Dit kan per e-mail via klantenservice@montel.nl of per telefoon via 0416-673 693.

Wij kunnen geen vaste indicatie van de reparatieperiode aangeven. Dit hangt af van de omvang van de reparatie. 
Uiteraard stellen wij leenbanken beschikbaar in het geval je zonder bank komt te zitten in verband met reparaties. 
Onze klantenservice zal bij de reparatieaanvraag hier vanzelfsprekend afspraken met je over maken.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

• Montèl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Montèl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

• Een door Montèl (zoals gegeven in Artikel 9.5), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft. 

• Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, Montèl daarvan in kennis te stellen. 

• Indien Montèl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

• Montèl verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 Klant die natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Montèl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: 

• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Ondernemer; 

• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Ondernemer; 

• twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de Ondernemer. 

Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Ondernemer kwijt zou zijn geweest als Klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd. 

• in het 4e en 5e jaar na factuurdatum: de kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Ondernemer. Klant betaalt in dit jaar 90 euro voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur. 

• in het 6e jaar na factuurdatum: kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen geheel voor rekening van klant. Klant betaalt in dit jaar 90 euro voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur. 

- De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 

• Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Ondernemer, geldt deze garantie ook voor de Klant. 

• Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. 

• Klant is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 

• Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 

ONDERHOUDSADVIEZEN

Hoe kan ik het beste mijn stoffen zitmeubel onderhouden?

Montèl geeft graag tips en adviezen over de onderhoud van je stoffen meubelen. Lees hier onze onderhoudstips voor stof

Hoe kan ik het beste mijn lederen zitmeubel onderhouden?

Montèl geeft graag tips en adviezen over de onderhoud van je lederen meubelen. Lees hier onze onderhoudstips voor leer. 

Ik heb een vlek op mijn meubel, wat nu?

Gemorst op de stoffen bekleding van je nieuwe hoekbank? Of zit er nu al een tijdje een hardnekkige vlek in je oude vertrouwde bank? Lees hier onze tips.

Er is plooivorming te zien op mijn bank, wat nu?

Plooivorming is een normaal verschijnsel dat niets met de kwaliteit van uw (leren) zitmeubel te maken heeft. In het begin is een meubel meestal strak en weinig ‘doorleefd’. Voor een optimaal zitcomfort moet de vulling ongeveer 20 procent van zijn hardheid prijsgeven. Dit is afhankelijk van de soort vulling. Een harde kussenvulling wordt altijd iets zachter en gedurende het gebruik rekt de stof iets op, waardoor er altijd plooivorming ontstaat. Door het gebruik van het zitmeubel zal elke stof enigszins oprekken en dus plooien gaan vertonen. Afhankelijk van de stofsoort ontstaat in meer of mindere mate plooivorming. Vooral in rugkussens, zittingen en eventueel armleggers. Dit hoort bij de eigenschap van stof en is niet iets om u zorgen over te maken.

Wat moet ik doen tegen verkleuring van mijn meubel?

Belangrijk om te weten is dat stoffen bekleding onder invloed van daglicht en zoninval na verloop van tijd altijd in meer of mindere mate zal verkleuren. Dit verschilt per stof of lederkwaliteit. 

Ook kan het zijn dat er sprake is van shading of poolomval. Er ontstaan als het ware schijnvlekken. Inderdaad, een soort grillige vlekken die er uitzien alsof er water op de stof is gemorst. Op bepaalde plekken liggen de polen niet in dezelfde richting. Afhankelijk van waar men naar het oppervlak van de stof kijkt, met de vleug mee of in de vleug, lijkt de stof verkleurd. Shading heeft echter niets met verkleuring te maken. Het is een optisch effect dat verandert met de plaats van de waarnemer ten opzichte van de stof. Dit wordt internationaal door de meubelbranche niet als fabricagefout gezien.