Actievoorwaarden 'win je wenslijst'

 1. De winactie van de banken geldt van maandag 27 oktober t/m woensdag 20 december 2017
 2. De winnaar wint een Montèl wooncheque t.w.v. 1500,- te besteden bij Montèl.
 3. Eventuele overige aankopen op dezelfde order zijn voor rekening van de klant, de klant wint enkel de wooncheque t.w.v. 1500,-
 4. De loting vindt plaats onder de klanten die hun wenslijst hebben doorgestuurd naar winactie@montèl.nl en gedeeld hebben op facebook.
 5. 22 december wordt de winnaar bekend gemaakt 
 6. De actie is niet inwisselbaar tegen contanten.
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemene actievoorwaarden

 1. Acceptatie van de prijs houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met dat de persoonsgegevens (familienaam en woonplaats) zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden met als doel de promotie van Montèl via diverse kanalen (o.a. online kanalen).
 2. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, uitgezonderd de hierna genoemde personen. De deelname aan deze actie is vrij. Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, haar reclamebureau, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 4. Een deelnemer kan binnen 10 dagen na bekend worden van de winnaars, reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs, bij gebreke waarvan de reclame niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen.
 5. De plaats, datum, omvang en de vorm van de uiting wordt geheel bepaald door de aanbieder.
 6. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname.
 7. Indien prijzen om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van de aanbieder.
 8. De aanbieder is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de actie voortijdig te beëindigen.
 9. De prijs is niet inwisselbaar in contanten.
 10. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
 11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 13. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijzen.
 14. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt.
 15. De aanbieder is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 16. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 17. De aanbieder draagt zorg voor de eventueel, ten behoeve van de uit te keren prijzen, te betalen kansspelbelasting
 18. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
   

Privacy
Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Montèl behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden slechts met derden gedeeld ten einde levering van de te winnen prijs mogelijk te maken. Uw gegevens zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden met als doel de promotie van Montèl via diverse kanalen. Derden krijgen van Montèl geen toestemming om persoonlijke gegevens op enige andere wijze te gebruiken.
 

 

Ontvang het laatste nieuws en mis geen updates

Niewsbrief
0
Tik op het hartje wanneer je iets mooi vindt.
Wat je mooi vindt, wordt opgeslagen in je wenslijst.